Machado, I., and V. Molinari. “Celebration of One”. Journal of Festive Studies, vol. 3, no. 1, Dec. 2021, pp. 14-16, doi:10.33823/jfs.2021.3.1.103.