Machado, I. and Molinari, V. (2021) “Celebration of One”, Journal of Festive Studies, 3(1), pp. 14–16. doi: 10.33823/jfs.2021.3.1.103.