Machado, I., & Molinari, V. (2021). Celebration of One. Journal of Festive Studies, 3(1), 14–16. https://doi.org/10.33823/jfs.2021.3.1.103